Υπηρεσίες

  • Έκδοση κοινοχρήστων
  • Διαχείριση Πολυκατοικιών
  • Προμήθεια Πετρελαίου
  • Τεχνική Κάλυψη, σε περίπτωση που ζητηθεί:
    Συνεργεία Καθαρισμού, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Φυσικό Αέριο (μελέτες, εγκαταστάσεις)
    Ανακαινίσεις – Αναπαλαιώσεις – Συντηρήσεις
  • Νομική Κάλυψη
  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης