Υπηρεσίες

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Διαχείριση Πολυκατοικιών
 • Μισθώσεις Ακινήτων
 • Αγοροπωλησίες Ακινήτων
 • Ανακαινίσεις
 • Προμήθεια Πετρελαίου, pellet και ξυλεία.
 • Τεχνική Κάλυψη, σε περίπτωση που ζητηθεί:
  Συνεργεία Καθαρισμού, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Φυσικό Αέριο (μελέτες, εγκαταστάσεις)
 • Νομική Κάλυψη
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης