Νομικά Θέματα

Νομοθεσία που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους:

    1. Νόμος 3741/1929
    2. Προεδρικό Διάταγμα 1985 (Κεντρική θέρμανση)
    3. Γνωμοδότηση για το νέο νόμο περί Ανεξαρτητοποίησης από την κεντρική θέρμανση.
    4. Εκπτώσεις – Απαλλαγές κενών ή αχρησιμοποίητων ιδιοκτησιών.
Στις πολυκατοικίες που υπάρχει κανονισμός, εφαρμόζονται οι εκπτώσεις που τυχόν προβλέπονται από αυτόν.Ελλείψει κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929, ΔΕΝ εφαρμόζονται εκπτώσεις σε κενά ή αχρησιμοποίητα διαμερίσματα και οι ιδιοκτήτες υποχρεώνονταινα συνεισφέρουν εξ’ ολοκλήρου στις κοινόχρηστες δαπάνες.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει κριθεί επανειλημμένως από τα αρμόδια δικαστήρια.